Drieklank

Ida Stols

Drie vroue wat mekaar glad nie persoonlik ken nie, se lewens is onlosmaaklik in mekaar verstrengel. Lees meer …


 

Kom ons bid

Piet Muller (redakteur)
Abel Pienaar • Fanie Cronje • Gerhard Bothma
Johan Herholdt • Ronell Bezuidenhout • Willem Nicol

Vele gewone en diep spirituele mense is deesdae huiwerig om te bid, omdat hulle godsbegrip besig is om ’n ingrypende verandering te ondergaan, weg van die opvatting van God as ’n Persoon; ’n Hemel-Vader met wie ons ’n liefdevolle verhouding kan hê en wat gebede aanhoor  – maar dit nie altyd verhoor nie! Lees meer …


 

power of calm

A guide to reclaim inner calm and happiness

Abel Pienaar

Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness. Lees meer …


 

Tao Te Ching

Abel Pienaar

Hierdie wysheidsteks is naas die Bybel die mees vertaalde geskrif ooit. Die 81 kort Chinese spreuke is reeds 500 jaar v.C. geskryf en het sedertdien die Oosterse denke in­grypend beïnvloed. Lao Tzu word beskou as die skrywer van die Tao Te ChingLees meer …


 

The Warrior’s Manifesto

Smile Warrior

“I wake up at sunrise. There, in front of me, are the outskirts of a forest that stretches across the entire landscape.” Read more …