MANUSKRIPVOORLEGGINGS

Malan Media ontvang graag manuskripte ter oorweging van publikasie. Riglyne vir skrywers:

  • Stuur asb u manuskrip elektronies na: publisher@malanmedia.co.za
  • Malan Media sal ontvangs erken sodra u manuskrip ontvang is.
  • Sluit ’n dekbrief in waarin u ’n kort uiteensetting verskaf van die manuskrip se aard en inhoud.
  • Dit sal die lees vergemaklik indien u die manuskrip in die volgende formaat kan stuur:
  • Lettertipe: Times New Roman / lettergrootte: 12 pt / reëlspasie 1.5 / eerste paragraafreël ingekeep.

SUBMISSION OF MANUSCRIPTS

Malan Media welcomes manuscripts to be considered for possible publication. Please take note of the following authors’ guidelines:

  • Kindly send your manuscript electronically to: publisher@malanmedia.co.za
  • Malan Media will acknowledge receipt of your manuscript.
  • Please include a cover letter in which you provide a short outline of the nature and content of your manuscript.
  • For ease of reading, Malan Media prefers to receive manuscripts submitted in the following format: Times New Roman / font size: 12 pt / line spacing 1.5 / first line of each paragraph: indented.